آکادمی گروه معماری خانه نو طرح نو

مقررات ملی ساختمان – سیستم پنل پیش ساخته سبک سه بعدی (3D)

در این سیستم ، پنل ها شامل دو صفحه شبکه جوش شده فولادی می باشد که یک هسته عایق در میان آن قرار گرفته و توسط تعدادی اعضای خرپایی به یکدیگر متصل شده که بعد از نصب ، بتن از دو طرف روی آن پاشیده می شود . این سیستم به عنوان سیستم دیوار باربر بتنی معرفی می گردد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *