آکادمی گروه معماری خانه نو طرح نو

مقررات ملی ساختمان – مصالح و فراورده های ساختمانی – آهن و فراورده های آهنی

آهن خالص کابرد چندانی ندارد ، اما آلیاژ آن به صورت انواع فولاد و چدن آمیزه ای از چند فلز و غیر فلز است .  نااگر مقدار کربن از 2.06 کمتر باشد محصول را فولاد نامیده و اگر مقدار کربن از 2.06 تا 4.5 باشد آن را چدن می گویند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *