طراحی پلان

در طراحی پلان ، علم و هنر ساماندهی ، نقش به سزایی در خلق یک فضای خاص و مناسب ایفا می کند ، شاید بارها برایتان پیش آمده باشد در زمان ورود به یک فضا حس رضایتمندی به شما دست می دهد این حس را همان هنر طراحی  معماری به شما می دهد  .ه

 

طراحی پلان

 

 

 

 

پلان به طور کلی یک نقشه از ساختمان با اندازه و مقیاس مشخص است که موقعیت اتاق ها ، تجهیزات و مبلمان را نشان می دهد. طراحان و معماران اغلب از پلان به عنوان ابزاری بصری استفاده می کنند تا بررسی کنند که آیا فضای اتاق به خوبی برای هدف اصلی جایگداری شده باشد در طراحی  پلان ارتباط بین فضاها مشخص و مسیر حرکتی هرفضا و قرارگیری مبلمان  بررسی می شود ، طراحی پلان نقطه شروع هر پروژه ساختمانی است .

طراحی پلان

گروه معماری خانه نو طرح نو از طراحی پلان تا اجرا در کنار شماست