برخی از مشتریان ما 

              

      پپسی ایران      هلدینگ رسولی        بازرگانی هاردوایر    هلدینگ سجادی     شرکت پگاه تهران       

 چارت هزینه های بازسازی خانه

هزینه های موجود در چارت درصورت لاکچری بودن پروژه متفاوت می باشد

با توجه به چندین سال فعالیت در حوزه ساختمان بر آن شدیم تا چارت بازسازی خانه را برای شما عزیزان تهیه و ارایه دهیم تا قبل شروع عملیات ساختمانی درک بهتری نسبت به هزینه های بازسازی ساختمان داشته باشید . لازم به ذکر است در این چارت هزینه های بازسازی ساختمان دیده شده و هزینه هایی شامل بازسازی سیستم تاسیساتی کل ساختمان ( مشاعات ) و نظیر اینها در این چارت گنجانده نشده .


خدمات ما

طراحی داخلی

طراحی

طراحی

نظارت

نظارت

اجرا

اجرا

اخبار