طراحی سرویس بهداشتی ، بازسازی خانه ، طراحی داخلی

طراحی داخلی ساختمان

طراحی داخلی ساختمان در معماری  به منظور ایجاد زیبایی در کنار کارایی براساس ارکان تخصصی و رعایت کردن اصول های  معماری است که باعث راحتی و آراستگی در طراحی داخلی ساختمان شود.
به کسی طراح گفته میشود که بتواند به صورت هنرمندانه و به کمک رنگ ها و قواعد معماری باعث جذابیت اثاثیه و عناصر داخل ساختمان گردد.
اصولی که در طراحی داخلی معماری باید در نظر گرفت (تناسب و تعادل، یکپارچگی ،  ریتم ) می باشند.

نقش تناسب و تعادل در دکوراسیون داخلی ساختمان :

 تعادل در طراحی دکوراسیون داخلی ارتباط دادن عناصر و چیدن آنها در کنارهمدیگر می باشد به صورتی که باعث ایجاد حس اعتدال بین آنها بشود که این تعادل ها میتوان از نظر بافت یا رنگ یا فرم آنها باشد در طراحی معماری دو نوع تعادل وجود دارد ،تعادل متقارن و تعادل نا متقارن.

تعادل متقارن در طراحی داخلی منزل :

تمام عناصر به صورت یکسان در دو طرف خط تکرار میشوند که بیشتر در معماری سنتی دیده میشود مانند آیینه که تمام اشیا را در خودش کپی میکند . این تقارن می تواند فقط حول یک خط نباشد بلکه می تواند به صورت تناسب دادن به رنگ ها مانند اینکه در دکوراسیون داخلی چند نوع رنگ را تکرار کنیم، یا  به صورت تناسب اشکال ، تکرار کردن یکک فرم در طراحی داخلی باشد به طور مثال اگر مبلمان به صورت مربع باشد می تواند فرمم شومینه و تزیینات هم به صورت مربع شکل باشد ، یا این تقارن می تواند به صورت تناسبات بافت دیده شود که باعث میشود که محیط داخلی توانگری خودش را از نظر زیبایی بیشتر نشان دهد یا اینکه تقارن می توان در تناسبات ریتم دیده شود ریتم ایجاد کردن در یک محیط داخلی میتواند همراه با تکرار کردن رنگ ها یا تکرار بافت و تکرار اشکال همراه باشد که باعث شود چشم از نقطه ای  یه نقطه ای دیگرحرکت کند .