نام پروژه : مجتمع تجاری اداری موج
کارفرما : جناب آقای مهندس حاتم
تاریخ پروژه : 1398
پیمانکار : گروه معماری خانه نو طرح
طراحی و اجرای پروژه

پروژه مجتمع تجاری موج پروژه ای بسیار بزرگ در نزدیکی دریاچه خلیج فارس با دید بی نظیری از دریاچه بدون مانع است که با توجه به حجم زیاد پروژه و مشکلات خارجی و حوادث کارگاهی موقتا تعطیل می باشد ولی به زودی عملیات ساختمانی مجدد آغاز می گردد .