نام پروژه : مرکز خرید طلا و جواهر میراث
کارفرما : جناب آقای مهندس رسولی
تاریخ پروژه : 1398
پیمانکار : گروه معماری خانه نو طرح
طراحی و اجرای پروژه