09Apr/24
مجله معماری خانه نو طرح نو

پنل های خورشیدی در پروژه های مسکونی: کارایی ، بدون به خطر انداختن زیبایی شناسی

پنل های خورشیدی در پروژه های مسکونی: کارایی ، بدون به خطر انداختن زیبایی شناسی گنجاندن استراتژی های پایدار در پروژه های معماری نه تنها یک روند نیست، بلکه یک ضرورت است.Read More...
14Feb/24
مجله معماری خانه نو طرح نو

چگونه می توان فضا را طوری طراحی معماری کرد که منعکس کننده رفتار انسان باشد؟

چگونه می توان فضا را طوری طراحی معماری کرد که منعکس کننده رفتار انسان باشد؟ معماری طراحی فضاهایی برای شغل انسان است. علیرغم مهارت معماران در طراحی فضاها برای تأثیرگذاری بر رفتارRead More...
31Jan/24
مجله معماری خانه نو طرح نو

الزام استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و سازهای شهری

الزام استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و سازهای شهری شهرداری تهران در راستای بکار گیری مصالح استاندارد و مورد تایید سازمان استاندارد نامه به ریاست سازمان نظامRead More...