کناف :

نام یک شرکت آلمانی تولید کننده پنل های گچی کناف و سیستم درای وال کناف می باشد که به اشتباه به کلیه سیستم درای وال در ایران کناف گفته می شود .

کی پلاس :

پس از خروج شرکت کناف از ایران این شرکت واگذار شده و با نام جدید کی پلاس کناف مشغول به فعالیت شده است .

سیستم درای وال

سیستم ساخت و ساز خشک کناف ایران می باشد که در این سیستم کلیه مصالح کناف خشک هستند و توسط پیچ به همدیگر متصل می شوند , به طور کلی اجزای تشکیل دهنده کناف ایران سیستم ساخت و ساز خشک عبارتند از : صفحات روکشدار گچی کناف یا مسلح سیمانی ، پروفیل های گالوانیزه سرد نورد شده کناف ایران یا چوب ، ادوات اتصال و مصالح درز گیری کی پلاس .با استفاده از اجزای یاد شده می توان ساختار هایی نظیر دیوار جدا کننده ، دیوار های پوششی ، سقف کاذب و ….. را اجرا نمود .

بیشتر بخوانید : طراحی پلان 

سقف کاذب یکپارچه

سقف هاي کاذب یکپارچه کناف ساختارهاي سبکي هستند که به واسطه توليد صنعتي کناف ایران ، داراي مشخصات فني استاندارد بوده و جايگزين بسيار مناسبي براي سقف هاي کاذب غير استاندارد ساخته شده با رابيتس و گچ ميباشند. اين ساختار کناف شامل زيرسازي سبک فولادي معلق ساخته شده با مقاطع L ،U و C بوده که صفحات روکشدار گچي کناف در يک يا دو لايه، به وسيله پيچ مخصوص بر روي آن ها نصب مي شوند. درزهاي ميان اين صفحات کناف به وسيله نوار و بتونه مخصوص کی پلاس درزگيري شده و بدين ترتيب سطحي يکپارچه و بدون درز حاصل ميشود. سطح بدست آمده قابلیت اجرای رنگ و پوشش های دیگر را خواهد داشت. فضاي خالي پشت سقف کاذب کناف ، امکان استفاده از انواع عايق حرارتي و صوتي را فراهم نموده و عبور و دسترسي به تأسيسات الکتريکي و مکانيکي را ميسر مي سازد.

بیشتر بخوانید : بازسازی و نوسازی 

کناف ایران ، سفف کناف ، کی پلاس

از مزایای سیستم درای وال کناف ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد :

سرعت اجرايي بالا:

اجراي سريع و آسان زيرسازي کی پلاس و صفحات کناف ، عوامل مهم در سرعت بالاي اجراي اين ساختار بوده، به طوري که با حداقل نيروي انساني مي توان در کمترين زمان ممکن سطوح وسيعي را پوشش داد. همچنين، سقف هاي کاذب یکپارچه کناف داراي قابليت رنگ آميزي، بلافاصله پس از خشک شدن بتونه و یا لایه پوششی بوده که سرعت اجرای بالا و در نتیجه کاهش مدت زمان اجرای پروژه در بازگشت سریع سرمایه بسیار موثر خواهد بود.

اجرای آسان:

اجرای ساختارهای خشک کناف ایران تا حدی آسان است که در بسياری از کشورهای دنيا، افراد معمولی، اجزای ساختار کی پلاس را از فروشگاه های تجهیزات ساختمانی خريداری نموده و با مطالعه دستورالعمل های مربوطه و با استفاده از ابزار ساده نسبت به اجرای آن اقدام می نمایند.

دقت بالا در اجرا:

به طور کلي، ساختارهاي خشک کناف ایران  از مصاديق ساخت و ساز صنعتي بناها به شمار ميروند. به دليل روش اجرايي آسان و استاندارد کی پلاس، خطاهاي اجرايي و هزينه هاي ناشي از آن کاهش يافته و عمليات اجرايي کناف با دور ريز بسيار کم مصالح و صرفه جويي در مصالح، نيروي انساني و زمان همراه است.

انعطاف معماري بالا:

اين ساختار کناف ایران از نظر معماري بسيار منعطف بوده و در ساخت سقف هاي معلق تزييني ( دکوراتیو ) کاربرد ويژه دارد. بدون شک، خصوصيت اخير مهمترين مزيت سقف کاذب  کناف، به(ويژه در کشوري با معماري غني همچون ايران به شمار م يرود. اين ساختار کی پلاس داراي قابليت پذيرش انواع اشکال، شکست ها و طر حهاي تزئيني بوده که حتي در مرحله بهره برداري از بنا نيز قابل اجرا مي باشند.

عدم نياز به پيش بيني آويز:

در سقف هاي کاذب کناف معمولی، قبل از اجراي سقف رابیتس نياز به پيش بيني آويز وجود دارد، ولي در سقف های کاذب کناف آويز گيري جزء خود ساختار کی پلاس بوده و پس از اتمام کارهاي سازه اي و تاسيساتي، به راحتي قابل اجرا است.

ایمن در برابر زلزله:

محاسبات نشان می دهد که سقف هاي کاذب کناف به خوبي در برابر شتاب هايي به بزرگي بيش از 0/5 g از خود مقاومت و پايداري نشان مي دهند )اين در حالي است که شتاب مبناي طرح در زلزله خيزترين مناطق ايران حداکثر 0/35 g مي باشد(. مهمترين عوامل در مقاومت اين ساختار در برابر زلزله، سبکي وزن آن و بهره گيري از اتصالات و مهارهاي استاندارد و مستحکم مي باشد. وزن اين نوع سقفها بسيار کم بوده به طوری که اين مقدار براي ساختار تک لايه با پنل 5/ 12 ميليمتری کمتر از 15 کيلوگرم بر متر مربع م يباشد )با احتساب وزن زير سازي(.

دستيابي به مشخصات فني مورد نياز طراح:

با توجه به بهره گيري از اجزاي استاندارد و انجام آزمايشات در اين نوع ساختارها کناف ایران ، کميت هاي مرتبط با فيزيک ساختمان )مانند عملکرد صوتي، عملکرد حرارتي و مقاومت در برابر آتش( از طريق مدارک فني شرکت کناف در دسترس مي باشد. به علاوه، براي دستيابي به کميتهاي خاص، ساختارهاي ويژه کناف ایران قابل طراحي ميباشند. اين ويژگي اجازه ميدهد که طراحان و سازندگان، معيارهاي فني مورد نظر خود را در طراحي و اجراي بنا پياده سازي نموده و با انتخاب ساختار مورد نظر، کميتهايي نظير عبور حرارت و صوت و مقاومت در برابر حريق را تحت کنترل در آورند )امکاني که غالبا براي ساختارهاي بنايي وجود ندارد(.

و در نهایت سوال تکراری آیا درای وال  ( کناف ایران – کی پلاس ) بهتر است یا گچ و رابیتس : با توجه به موارد بالا در صورت اجرای صحیح و اصولی سیستم درای وال سیستمی کناف ایران به مراتب بهتر از سیستم قدیمی گچ و رابیتس است  .

بیشتر بخوانید : طراحی نما 

اجرای زیر سازی سقف کناف D112a

اجرای سازه تراز:

به وسيله ريسمان رنگ پاش یا تراز لیزری ، خط تراز سقف کاذب کناف بر روي ديوار پيراموني مشخص می شود. سازه تراز در محل خود به وسيله عامل اتصال مناسب و در فواصل معين )مطابق جدول زیر( به ديوار زمينه متصل می گردد. توجه شود که در کليه ساختارهای سقف کاذب کناف، سازه تراز کی پلاس به دو صورت قابل اجرا است؛ باربر و غير باربر.

نکات فني:

1 –  فاصله اولين عامل اتصال از انتهاي سازه تراز کناف ایران نبايد از 10 سانتيمتر بيشتر باشد.
2 –  برای اتصال سازه تراز کی پلاس به ديوار خشک کناف می توان از پيچ TN یا FN استفاده نمود )پیچ ها به استادها متصل م یگردند(. در صورتی که زيرسازی کناف ایران در محل اتصال وجود نداشته باشد، میتوان قبل از پنل گذاری کناف ، یک نوار تسمه فولادی گالوانیزه به عرض 100 و ضخامت 6/ 0 میلیمتر را به صورت سراسری در تراز مورد نظر به وسیله پانچ یا پرچ بر روی استادها اجرا نمود تا زیرسازی در تمام نقاط در تراز سقف ایجاد گردد.

بیشتر بخوانید : طراحی سقف اتاق خواب 

3 –  درصورت بنايي بودن ديوار پيراموني، سازه تراز پس از نازک کاري و بر روي پوشش نهايي گچ ديوار اجرا م يشود. همچنين، بايد نوار چسب جداکننده درحد فاصل سازه تراز و ديوار قرار گيرد. درصورت نياز به ايجاد خط سايه در فصل مشترک ديوار و سقف کناف )به ويژه در ديوار هاي با پوشش کاشي يا سنگ( می توان پنل را با فاصله از دیوار اجرا نمود و لبه آن را به وسیله جیبید پوشش داد. در اين صورت استفاده از نوار چسب جداکننده لازم نخواهد بود. برای اتصال نبشی کناف به دیوار بنایی استفاده از پیچ درای وال مجاز نمی باشد.
4 –  در لبه هاي باربر، نشيمن گاه سازه های پنل خور کناف يا باربر بر روی بال سازه ترازکی پلاس بايد حداقل 20 ميليمتر باشد.
5 – در لبه هاي غير باربر، حداکثر کنسول کناف در سازه 15 CD60 سانتيمتر، در سازه 10 F47 سانتيمتر و در پنل گچی 10 سانتيمتر است.
6 – در لبه هاي غير باربر، بکارگيری سازه تراز کی پلاس اختياري است؛ ليکن نصب آن اجراي سقف را آسان تر می نمايد. در صورت وجود سازه تراز، توصيه می شود صفحات کناف در حاشيه کار به آن پيچ شوند.
7 –  برای باربر نمودن سازه تراز کناف ایران در محل اتصال به دیوار خشک کی پلاس یا حاشیه های باکس در سقف کاذب کناف ، استفاده از سازه UD28 با اتصال به سازه های عمودی در فواصل حداکثر ۶٠ سانتیمتر پیشنهاد میگردد.

بیشتر بخوانید : طراحی سقف دفتر کار 

8 –  نصب سازه تراز کی پلاس در سقف هاي کاذبي که داراي عملکرد صوتي و يا کد حريق هستند الزامي است )چه در لبه های باربر و چه در لبه های غير باربر(.
9 –  در صورت نياز به عايق بندی صوتی سقف کناف ، قبل از نصب سازه ترازکی پلاس ، دو رديف خمير درزبند کناف بر جان آن اجرا مي شود. عدم رعايت جزئيات اخير، سهم زيادي در نقصان عملکرد صوتي ساختار خواهد  داشت.

نکات مهم اجرایی سقف های کاذب کناف ایران یا کی پلاس

اجرای آویزها:

به وسيله ريسمان رنگ پاش، محل اجراي آويزها سقف کناف بر روي سقف اصلي مشخص مي شود. با استفاده از عامل اتصال مناسب، آویز کناف ایران به سقف اصلي متصل ميشود. براي اين منظور و بسته به نوع و شرايط سقف اصلي، مي توان از مهار چکشي )برای سقف های بتنی( و يا مهارهاي ويژه اعضاي توخالي )برای بلوک هاي سقفي سفالي يا سيماني در سقف هاي تيرچه بلوک( استفاده نمود. فواصل آويزها کی پلاس بر اساس رده وزني سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر حريق و از طريق جداول مندرج در اين دفترچه استخراج مي شود. در صورت نياز به افزايش ارتفاع آويز، از قطعه رابط نانيوس استفاده مي شود.

بیشتر بخوانید : طراحی سقف اتاق خواب کودک

به منظور اجرای پیچ اولین آویز در فاصله ۱۰ سانتیمتری از دیوار، زمینه در سقف های کاذب کناف که معمولا جای دست مناسبی نداشته یا پیچ کردن بصورت مستقیم توسط دستگاه پیچ زن به راحتی امکان پذیر نمی باشد، موارد زیر پیشنهاد م یگردد:

۱- استفاده از کوپلینگ سرکج.

۲- باربر کردن نبشی تراز و حذف اولین آویز در فاصله ۱۰ سانتیمتری.

۳- استفاده از رکاب نانیوس.

۴- استفاده از آویز ترکیبی به همراه بست اتصال کامل تا شده )دوبل( و براکت و پیچ زنی از یک سمت.

 

اجرای سازه های باربر:

سازه هاي باربر کناف توسط رکاب به آويز متصل مي شوند. با توجه به تراز مورد نظر، رکاب توسط سوزن تنظيم ارتفاع کی پلاس به آويز متصل مي شود. سازه باربر توسط دو عدد پيچ LN به رکاب متصل می شود.

اجرای سازه های پنل خور:

سازه هاي پنل خور کناف ایران توسط قطعه اتصال کامل يا قطعه اتصال نيمه، به ساز ههاي باربر متصل مي شوند.

 

معرفی انواع ساختار های سیستم درای وال :

سقف یکپارچه کناف ایران

سقف مشبک ( کلیک ) کناف ایران

باکس های نور مخفی کناف ایران

دیوار های جدا کننده کناف ایران

دیوار های پوششی کناف ایران

دیوار های خارجی ضد آب کناف ایران

سقف های ضد آب برای فضاهایی مانند استخر کناف ایران

 

آیا روی پنل های گچی کناف ایران امکان بکار گیری ابزار گچی وجود دارد ؟

بله هم می توان از ابزارآلات پلی یورتان استفاده نمود و در صورت علاقه به گچ کاری می توان از ابزار گچی استفاده نمود .

در سیستم درای وال کناف ایران ، ترک همیشه وجود دارد ؟

خیر در صورت اجرای صحیح ، ترکی در کار نیست همان طور که در اجرای گچ و رابیتس هم اگر درست اجرا نشود شاهد ترک های عمیق و زنده خواهیم بود .

بیشتر بخوانید : طراحی سرویس بهداشتی 

مطلبی مهم در مورد کناف

به طور کلی همانند باقی عملیات ساختمانی در صورتی که پروژه خود را به افراد غیر متخصص و نا بلد بسپارید  نمی توانید نتیجه خوبی دریافت کنید ، بکار گیری افراد غیر متخصص صرفا برای قیمت پایین تر در اجرای کناف همیشه باعث بروز مشکلات فراوان و در نهایت این جمله ( کناف خوب نیست ) می شود . اجرای سیستم درای وال کناف و کی پلاس مجموعه عملیاتی دقیق است که فقط توسط افراد متخصص  در این حوزه قابل اجراست که در راستای رعایت این موارد خروجی کار بی نقص و مورد تایید کارفرما می شود .
سعی کنید حتما با افراد متخصص قرارداد ببندید  ( شرکت های مهندسی، پیمانکاران و عاملیت های معتبر ) . و  ملاک انتخاب پیمانکار را در ابتدا کیفیت کار قرار دهید نه قیمت پایین .

دیوار های کناف

دیوار های پوششی :

بطـــور کلـــی دیوارهـــای پوششـــی بـــه دو دســـته تقســـیم میشـــوند:
با سازه و بدون سازه.
ديوارهاي پوششي بدون سازه
سـاختارهاي سـريع و كارآمـدي جهـت بازسـازي ديوارهـاي بنايـي قديمي،پوشـش ديوارهـاي بنايـي جديد (نـازککاري) و بهسـازي حرارتـي و صوتي سـاختمانها ميباشـند. در ايـن سـاختار از يـک لايـه پنـل گچـي يـا پنـل مرکـب (پنل گچي پوشـش شـده با لايـه عايق) اسـتفاده ميشـود. صفحات مذکور، بدون زيرسـازي فلزي و به وسـيله چسـب خميري مخصوصي به نام بوردفیکـس(يـا بـه وسـيله بتونه درزگير) مسـتقيما بـه ديـوار زمينه متصل ميشـوند. درزهـاي ميـان ايـن صفحـات بـه وسـيله نـوار و بتونـه مخصوص درزگيـري شـده و بديـن ترتيـب سـطحي يکپارچه حاصل ميشـود. سـطح بدسـت آمـده قابليـت اجـراي رنـگ، کاغـذ ديـواري و پوشـشهاي ديگـر را خواهد داشـت.
ديوارهاي پوششي با سازه
ایــن نــوع دیوارهــای پوششــی میتواننــد متصــل بــه دیــوار زمینــه یــا مســتقل از آن باشــند.
الـف:دیوار پوششـی متصل بـه دیوار زمینه راه حل مناسـبي جهـت غلبه بر مشـکالت اجرايـي ديوار زمينـه، نظير ناشـاقولي و ناصافي ديوار و يا شـرايط نامناسـب جهـت اتصـال بوردفیکـس (رطوبت، ميزان جـذب، آلودگـي و …) مي باشـد. بـه طـور مثال بـا ايـن روش ميتوان يك پوشـش بـراي ديوارهاي برشـي بتنـي (كـه پوشـش بـا سـاير اندودهـا بـر روي آن داراي محدوديـت اسـت) ايجـاد نمـود. وجود فاصلـه آزاد ميان صفحـات و ديـوار زمينه، فضاي تاسيسـاتي مناسـبي جهـت نصب لايـه عايق و عبـور تاسيسـات الکتريکي و مکانيکـي، آن هـم بـدون نيـاز بـه شـيارزني ، ايجـاد مينمايد. با اسـتفاده از ايـن سـاختار، پوشـشکاري تا ارتفـاع 10 متـر قابل اجرا ميباشـد.
ب: دیـوار پوششـی مسـتقل از ديـوار زمينـه، مشـابه ديوارهـاي جداکننـده مي باشـند؛ بـا ايـن تفـاوت کـه پنلهـا تنهـا در يـک سـمت سـاختار نصـب ميشـوند. مزيـت اصلـي ايـن نـوع سـاختار، عدم وابسـتگي بـه شـرايط ديوار زمينـه اسـت. ايـن نـوع پوشـشکاري، در مـوارد زير قابل اسـتفاده ميباشـد: اجراي سـاختار با کد حريق مد نظر باشـد (به طور مثال در مقاوم سـازي ديوارهـاي بنايي در برابر حريق در سـاختمانهاي در حال بهره برداري). پوششکاري با ارتفاع بيش از 3 متر مورد نظر باشد.
نصـب بارهـاي طـرهاي بـا بارگــذاري و محاسـبات اسـتاتيکي مشـخص، مــورد نظـر باشـد.
فاصلـه تاسيسـاتي زيـادي جهـت تعبيـه اليـه عايق و يـا عبور تاسيسـات حجيـم مـورد نياز باشـد.
ديـوار زمينـه ناشـاقول، ناصـاف، سسـت، داراي شـرايط اتصال نامناسـب، داراي آلودگـي و يـا شـرايط نامسـاعد ديگري باشـد.
اسـتقالل کامـل پوشـش از ديـوار زمينـه مـد نظـر باشـد (بـه طـور مثال در بعضـي از پروژههـاي مرمـت و احيـاي سـاختمانهاي تاريخـي، جهـت حفاظـت از ديـوار زمينـه در زمـان بهره بـرداري بنا، مي توان بدون آسـيب بـه ديـوار زمينه يك پوشـش محافـظ ايجـاد نمود. حفاظـت از ديـوار زمينـه در زمـان بهره بـرداري بنا، ميتوان بدون آسـيب بـه ديـوار زمينه يك پوشـش محافـظ ايجـاد نمود).

مزایای اجرای دیوار های کناف

عدم نیازبه اجرای زیرسازی دربرخی ساختارهای دیوارپوششی
عملکرد لرزهای مناسب
سرعت اجرایی باال
اجرای بسیارآسان
دقت باال دراجرا
کاهش بار مرده ساختمان
دستیابی به مشخصات فنی مورد نیاز طراح
قابلیت ترمیم و تعویض
دسترسی و تعمیر آسان
حمل ونقل آسان وارزان
اجرای سطوح وسیع با حداقل مصرف مصالح

همین حالا جهت مشاوره اجرای سیستم درای وال کناف در پروژه خود تماس حاصل فرمایید

09195344223     –      44141707    –     09122230743